بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

آریا کئوکسر؛ معروف ترین گیمر ایرانی

آریا کئوکسر یکی از استریمرها و یوتیوبرهای معروف ایرانی است که معمولا در زمینه گیم فعالیت می کند. با مجله شانس همراه باشید تا با این جوان جویای نام بیشتر آشنا شوید. بیوگرافی نامآریانام خانوادگیرحمتیتاریخ تولدآذر 1375محل…
Read more