بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

پویان مختاری، خواننده لر بختیاری

پویان مختاری متولد 8 مهر 1369 خواننده لر بختیاری که این روزها یکی از پولسازترین سایت‌های شرطبندی فارسی با نام حضرات را مدیریت می‌کند. نام: پویان مختاریتاریخ تولد: 1369/07/08ملیت: ایرانی – بختیاریسکونت: ترکیهتحصیلات…
Read more