بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شهدک داداش پور؛ متخصص اورولوژی

دکتر شهدک داداش پور متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. دکتر داداش پور اکنون در محدوده شهر تهران خدمات تخصصی زیادی به مردم ارائه می دهد و توانسته نظر…
Read more