بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شهاب الدین بهرامی؛ روان پزشک

دکتر شهاب الدین بهرامی متخصص روان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. ایشان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر مراجعان زیادی را به خود جلب کند. برای آشنایی با…
Read more