بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شقایق درویشی؛ روانشناس بالینی

دکتر شقایق درویشی روانشناس بالینی و مشاور اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون مدیر مسئول کلینیک روانشناسی و مشاوره آسنا می باشد. دکتر درویشی در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more