بیوگرافیسرگرمی

آرکا بیات؛ جادوگر ایرانی

آرکا بیات با نام واقعی امیرعلی بیات یکی از چهره های شناخته شده در پلتفرم اینستاگرام می باشد. در رشته سینما تحصیل کرده است. البته در رشته های هیپنوتیزم و زبان بدن نیز در حال تحصیل کردن است. در ادامه بهتر است با مجله شانس…
Read more