بیوگرافیحوزه‌ی مجریگری

ندا جناب؛ مجری شبکه‌ی منو تو

ندا جناب مجری شبکه‌ی منو تو و تهیه کننده می باشد. او فعالیت خود را از سال 1383 با شبکه‌ی تپش آغاز کرد و مدتی با یکی از بخش های خبری بی بی سی فارسی همکاری داشت تا اینکه در سال 1387 وارد شبکه‌ی منو تو شد و با اجرای برنامه‌ی چرا که…
Read more