بیوگرافیحوزه‌ی مجریگریحوزه‌ی ورزش

عادل فردوسی پور؛ گزارشگر فوتبال

عادل فردوسی پور گزارشگر فوتبال، تهیه‌کننده، مجری تلویزیونی، مترجم، روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه صنعتی شریف در درس زبان تخصصی صنایع است. او همچنین بنیانگذار، تهیه‌کننده و مجری برنامه ی 90 می‌باشد. دستور عدم پخش این…
Read more