بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

سید احمد معین؛ آقا زاده بوکسور

سيد احمد معين شيرازي فرزند آخوند حکومتی سید حسن معین شیرازی است که مدتی به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران درباره “سبک زندگی اسلامی” سخنرانی و تئوری‌پردازی می‌کرد. او اکنون پیکاسوی ورزش های رزمی جهان…
Read more