بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

میس رُزا؛ چهره‌ی اینستاگرامی

میس رُزا یکی از چهره‌های اینستاگرامی است که به واسطه‌ی دوستی با دی جی شایگان شناخته شده است. او دوست دختر سابق شایگان کریمی به مدت 3 سال بوده و همراه با او در استانبول، ترکیه زندگی کرده است. میس رُزا پیش از این ساکن کرج…
Read more