بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شاهین شمس؛ جراح پلاستیک

دکتر شاهین شمس فوق تخصص جراحی فک و صورت از دانشگاه شهید بهشتی تهران و یکی از برترین پزشکان زیبایی در ایران است. او اکنون استادیار دانشگاه است و در بیمارستان عرفان فعالیت می کند. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر…
Read more