بیوگرافیحوزه‌ی گویندگیحوزه‌ی مجریگری

شالی زمردی؛ مجری فاکس نیوز

فاکس نیوز متعلق به شرکت فاکس یک کانال تلویزیونی چند ملیتی محافظه کار آمریکایی است. این کانال از استودیوهای خیابان ۱۲۱۱ شهر نیویورک در آمریکا پخش می شود. شالی زمردی نیز یکی از مجریان این شبکه محبوب است که در ادامه مطلب شما…
Read more