بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

سینا کریمیان؛ اولین فایتر ایرانی قهرمان در مسابقات سازمان K1 ژاپن

سینا کریمیان اولین فایتر ایرانی قهرمان در بزرگترین تورنمت کیک‌بوکسینگ جهان، در سازمان K1 ژاپن و برنده‌ی کمربند این رقابت‌ها در مهر ماه 1397 در کشور ژاپن است. نام: سینا کریمیانتاریخ تولد: 1366ملیت: ایرانیمحل سکونت…
Read more