بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سینا قاسمی؛ روان پزشک ایرانی

دکتر سینا قاسمی یکی از بهترین روان پزشکان ایرانی در زمینه اختلالات روان شناسی و سکس تراپی است. دکتر قاسمی عضو کمیته سلامت جنسی انجمن روانپزشکان ایران می باشد و بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارد.
Read more