بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سینا غیاثی؛ فوق تخصص زیبایی

دکتر سینا غیاثی یکی از برترین جراحان پلاستیک و زیبایی در تهران و شیراز است. ایشان فوق تخصص جراحی پلاستیک از دانشگاه علوم پزشکی ایران است. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر سینا غیاثی با مجله شانس همراه…
Read more