بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

سینا عشوری؛ بازیکن پرحاشیه ایرانی

سینا عاشوری فوتبالیست بازنشسته ایرانی است که آخرین بار برای تراکتورسازی و ذوب آهن در بین سایر باشگاه های لیگ برتر خلیج فارس بازی کرده است. اگر شما نیز علاقه دارید تا با این فوتبالیست کشورمان و همسرش بیشتر آشنا شوید در…
Read more