بیوگرافیحوزه‌ی موسیقیحوزه‌ی ورزش

مجید قمری؛ مربی بدنسازی و خواننده‌ی ایرانی

مجید قمری، مربی و بدنساز ایرانی در رشته‌ی بادی کلاسیک است. او همچنین در عرصه‌ی خوانندگی در سبک موسیقی پاپ فعالیت می‌کند و در زمینه‌ی تبلیغات نیز حضور فعالی دارد. مجید قمری از سال 1385 فعالیت در رشته‌ی پرورش اندام را آغاز…
Read more