بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

محسن لرستانی؛ خواننده‌ی کرمانشاهی

محسن لرستانی خواننده کرمانشاهی متولد سال ۱۳۵۸ در این شهر است. او در سال ۱۳۸۶ با کمک برادر بزرگتر خود (رضا) که او نیز به خوانندگی مشغول است کار حرفه‌ای خود را با دو آهنگ زندان و غربت آغاز کرد و در ابتدای سال‌های ۹۰ تا ۹۵ با…
Read more