بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سید محمد لاجوردی؛ متخصص جراحی پلاستیک

دکتر سید محمد لاجوردی یکی از بهترین متخصصان و جراحان پلاستیک در ایران است و اکنون در محدوده پاسداران تهران فعالیت می کند. دکتر لاجوردی عضو رسمی آکادمی پلاستیک وجراحی ترمیمی آمریکا است. او خدمات زیادی به مردم ارائه می دهد…
Read more