بیوگرافیحوزه‌‌ی مذهب

نریمان پناهی؛ مداح ایرانی

نریمان پناهی مداح ایرانی است. او در بین مداحان به بنیانگذار “سبک شور” شهرت دارد. هیئت نریمانی در اوایل دهه‌ی 70 یکی از پر جمعیت‌ترین هیئت‌ها بود تا جایی که به خاطر حضور همه اقشار، کنترل جلسات از دست خارج می‌شد. افراد…
Read more