بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سید حسام هاشمیان؛ فوق تخصص قرنیه

دکتر سید حسام هاشمیان متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص قرنیه اهل ایران است. او یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 101818 فعالیت می کند. دکتر هاشمیان اکنون در محدوده شهر تهران…
Read more