بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه سیدی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر سیده فاطمه سیدی متخصص و جراح زنان و زایمان و ناباروری و زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران می باشد و سه مقاله ثبت شده در pubmed دارد. برای…
Read more