بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

سیا والتون؛ دوست صمیمی تتلو

امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو یکی از خوانندگان زیرزمینی است که جزو پرحاشیه ترین و جنجالی ترین خوانندگان به شمار می رود. در ادامه این مطلب با مجله شانس همراه باشید تا با یکی از دوستان صمیمی او یعنی سیا والتون و همسرش بیشتر…
Read more