بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سیامک زارعی؛ متخصص چشم

دکتر سیامک زارعی قنواتی جراح و متخصص چشم اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در عرصه چشم پزشکی است. او استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و فوق تخصص قرنیه می باشد. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات…
Read more