بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سپیده پزشکی؛ متخصص قلب

دکتر سپیده پزشکی متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن بیماری‌های قلبی مادرزادی اروپا و عضو انجمن قلب و عروق ایران می باشد. دکتر پزشکی اکنون در محدوده استان…
Read more