بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگسرگرمی

سپیده بزمی پور؛ همسر شاهرخ استخری

شاهرخ استخری از جمله بازیگرانی می باشد که در آثار زیادی به هنرنمایی پرداخته و همواره درخشیده است. با وجود شهرت علاقه ای به حواشی و اتفاقات پیرامون ندارد و تلاش می کند خودش را از این فضا دور نگه دارد. به همین دلیل تصمیم…
Read more