بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

زخمی؛ خواننده‌ی رپ ایرانی

امیرعلی خسروجردی با نام هنری زخمی خواننده رپ ایرانی است. او پس از مهاجرت به انگلستان در سال 2009 میلادی، فعالیت هنری خود را در حوزه‌ی موسیقی رپ آغاز کرده و در این عرصه با افراد بسیاری از جمله مهراد هیدن، علی جیدال، پرهام و…
Read more