بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر حسن وهاب آقایی؛ متخصص رادیولوژی

دکتر حسن وهاب آقایی متخصص رادیولوژی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او یکی از بهترین اساتید رشته تخصصی رادیولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. دکتر وهاب آقایی…
Read more