بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

ون جون هوی؛ خواننده چینی

ون جون‌ هوی خواننده و رپر مشهور اهل کشور چین است که این ورزها در کره جنوبی فعالیت می کند. او اکنون به عنوان خواننده و رپر در گروه موسیقی سونتین مشغول فعالیت می باشد و توانسته شهرت و محبوبیت زیادی برای خود کسب کند. در ادامه…
Read more