بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

جو جوناس؛ همسر سوفی ترنر

جو جوناس یکی از خوانندگان مشهور آمریکایی و یکی از اعضای گروه موسیقی حوناس برادرز می باشد. او سابقه فعالیت گروهی و تکی گسترده ای دارد و تا کنون در چندین فیلم و سریال نیز حاضر شده است. در ادامه مطلب بیوگرافی، زندگی شخصی و…
Read more