بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

سوشا مکانی؛ فوتبالیست ایرانی

سوشا مکانی بازیکن فوتبال اهل ایران است. او در پست دروازه‌بانی برای باشگاه فوتبال نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده است و در حال حاضر برای باشگاه میوندالن بازی می‌کند. سوشا مکانی فوتبال را بطور…
Read more