بیوگرافیحوزه‌ی مجریگری

سوسن حسنی دخت؛ مجری خبر ایرانی

سوسن حسنی دخت مجری و گوینده ایرانی است. او در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما فعالیت می‌کند و دارای مدرک کارشناسی مامائی و کارشناسی ارشد ژورنالیسم تلویزیونی از دانشکده صدا و سیما می‌باشد. نامسوسن حسنی…
Read more