بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سوزان پیروان؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر سوزان پیروان متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو گروه فوق تخصصی مرکز ناباروری بیمارستان نیکان می باشد. دکتر پیروان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند…
Read more