بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

لاله صدیق؛ قهرمان اتومبيل‌رانى ایرانی

لاله صدیق ورزشکار ایرانی در چند رشته از جمله اتومبیل‌رانی، سوارکاری، و خلبانی می‌باشد و سابقه قهرمانی در رقابت‌های اتومبیل‌رانی رالی بانون و سوارکاری بانوان ایران را در کارنامه دارد. لاله صدیق نخستین زن در تاریخ…
Read more