بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

اینفانتینو؛ رئیس فیفا

جانی اینفانتینو مدیر فوتبال سوئیسی – ایتالیایی و رئیس فعلی فیفا است. وی در کنگره فوق العاده فیفا در سال ۲۰۱۶ در فوریه ۲۰۱۶ به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد. در ادامه این مطلب با مجله شانس همراه باشید تا با رئیس فیفا و همسرش…
Read more