بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

دنی اسدی؛ نوازنده ی موسیقی ترپ ایرانی

دنیال اسدی با نام مخفف دنی نوازنده ی موسیقی رقص الکترونیک (EDM) و موسیقی سنتی ایرانی است. او از ترکیب این دو سبک با یکدیگر سبک جدیدی در دنیای موسیقی به وجود آورده و آن را موسیقی ترپ ایرانی (PTM) نامیده است. نام: دانیال…
Read more