بیوگرافیحوزه‌ی ورزشکسب و کار

سهیل سنگرزاده (Soheil Sangarzadeh)

«چطوری جون دل؟ برقراری عزیز؟ الکی ادای حال بدا رو در نیار. کیفت کوکه بدم کوکه‌‌‌‌» این قسمتی از کلیپ سهیل سنگرزاده است که ناگهان در فضای مجازی ترند شد و بین کاربران دست به دست می‌شد. سهیل سنگرزاده متولد بندعباس است و…
Read more