بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر سهیل آذرخش؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر سهیل آذرخش متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او استادیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اراک می باشد. دکتر آذرخش اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت…
Read more