بیوگرافیحوزه‌ی سبک زندگی

مژده رزمی و سینا نقابی؛ چهره‌ی اینستاگرامی

مژده رزمی یکی از چهره‌های اینستاگرامی است که در کنار همسرش سینا نقابی در فضای اینستاگرام فعالیت می‌کند. مژده رزمی در کنار کارهای تبلیغاتی، به دکلمه، نریشن و ضبط تیزر نیز می‌پردازد. او در چهارمین دوره مسابقات دکلمه مهیج…
Read more