بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سمیه یگانه؛ متخصص زنان

دکتر سمیه یگانه جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. دکتر یگانه اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می…
Read more