بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگ

سما واثق؛ مدل ایرانی

سما واثق مدل موفق ایرانی ساکن در ترکیه است. او تاکنون در چندین نمایش مد ترکیه حضور داشته و از “کندال جنر” به عنوان الگوی خود در مدلینگ عنوان کرده است. سما واثق همچنین به عنوان بازیگر نقش فرعی در فیلم‌ سینمایی…
Read more