بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

دنیس اکرت؛ بازیکن ایرانی - آلمانی

بیوگرافی دنیس اکرت به انگلیسی (Dennis Eckert) در تاریخ ۹ ژانویه ۱۹۹۷ در آلمان چشم به جهان گشود. وی اصالتی ایرانی دارد اما در کشور آلمان به دنیا آمده است. وی یکی از بازیکنان با استعداد دو رگه ایرانی – آلمانی است که تا به امروز…
Read more