بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سعید یزدان خواه؛ متخصص قلب

دکتر سعید یزدان خواه متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان اهل ایران است. او اکنون در بیمارستان های نیکان، محب مهر و پیامبران فعالیت می کند. دکتر یزدان خواه اکنون در محدوده شمال شهر تهران فعالیت می کند…
Read more