بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

بهادر وحشی؛ بدلکار، بادیگارد و چهره ی اینستاگرامی

بهادر اونلو با نام مستعار بهادر وحشی یکی از چهره های اینستاگرامی است که با انتشار کلیپ هاي‌ ترکیبی خوری از مخلوط انواع غذاها و مواد غیرقابل هضم به شهرت رسید. او لقب بهادر وحشی، بچه پررو اینستاگرام را روی خود گذاشته…
Read more