بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاترحوزه‌ی مجریگری

سعید شیخ‌زاده؛ مجری ایرانی

سعید شیخ‌زاده مجری مشهور رادیو و تلویزیون است. او تا کنون در برنامه های زیادی شرکت داشته و وظیفه اجرای آن ها را بر عهده داشته است. آقای شیخ زاده علاوه بر مجری گری در زمینه بازیگری نیز فعالیت زیادی داشته است. در ادامه مطلب…
Read more