بیوگرافیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

ویدا پارسا؛ چهره‌ی اینستاگرامی

ویدا پارسا یکی از چهره‌های اینستاگرامی است که به واسطه‌ی دوستی با علیشمس شناخته شده است. او از اینستاگرام خود برای انتشار ویدیوهایی مربوط به روش‌های نگهداری از پوست استفاده می‌کند. نام: ویدا پارساتاریخ تولد…
Read more