بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سعید رضا یوسف؛ متخصص پوست

دکتر سعید رضا یوسف یکی از بهترین و کارآمدترین پزشکان ایرانی در زمینه پوست و مو است. او متخصص پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز است و اکنون در محدوده الهیه شهر تهران فعالیت می کند. برای آشنایی بیشتر با رزومه علمی و خدمات…
Read more