بیوگرافیحوزه‌ی مجریگری

احمد فیاض؛ مجری مشهور مهمونی

احمد فیاض نویسنده و مجری مشهور اهل ایران است. او تا کنون مسئولیت تهیه کنندگی و اجرای برنامه های مختلفی را بر عهده داشته و شهرت نسبتا خوبی دارد. او اکنون به دلیل نویسندگی و اجرای بخش موسیقی و تئاتر سریال مهمونی شناخته می…
Read more