بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

محسن بروفر؛ چهره‌ی اینستاگرامی

محسن بروفر یکی از چهره‌های اینستاگرامی است که در زمینه‌ی ساخت و انتشار دابسمش‌ در فضای اینستاگرام فعالیت می‌کند. او از طریق صداگذاری و ساخت دابسمش بر روی گزارش‌های فوتبالی شناخته شده و با دابسمش معروفش درباره…
Read more