بیوگرافیحوزه‌ی آشپزیحوزه‌ی ورزش

سامان گلریز؛ سرآشپز بین المللی و اولین مربی مرد تلویزیون ایران

سامان گلریز سرآشپز بین المللی و اولین مربی مرد تلویزیون ایران با ٣٠ سال سابقه‌ی آموزش است. بیشتر مردم او را با اجرای برنامه‌ی آشپزی “بهونه” در شبکه ۳ سیما می‌شناسند. سامان گلریز دارای مدرک آشپزی بین‌المللی از…
Read more